Den dětí

V pátek 1.6. vycházka k Bečvě.

Z důvodu vysokých teplot nebudeme opékat špekáčky.

S sebou: sportovní oblečení, pokrývku hlavy, svačinu, pití, popřípadě kapesné.

Návrat v 11:30 hod. 

Den otevřených dveří v kasárnách

V pátek 4.5. jdeme do kasáren. 

S sebou: svačinu, pití, kapesné na zmrzlinu. 

Návrat: 11:30 hod. 


Výchovný koncert v ZUŠ 19.4.2018

Stejně jako loni, i letos jsme se zašli podívat do ZUŠ Antonína Dvořáka, kde jsme měli možnost zhlédnout výchovný koncert, tentokrát na téma Čtyři roční období. Mohli jsme si zatančit, zazpívat a zaposlouchat se do hudby v podání žáků ZUŠ.

Odkazy na fotky ve fotogalerii. 

Poděs Olomouc

V sobotu a neděli 14. a 15. 4. strávili žáci z dramatického kroužku kulturní víkend v Olomouci. Se svou pohádkou O Jírovi a Johance reprezentovali město Lipník nad Bečvou, okres Přerov i naši školu na přehlídce dramatických souborů Poděs. Akce se konala v ZUŠ Žerotín, Kavaleristů 6 v Olomouci. Celkem se zúčastnilo 14 dětí.

Žáci podali skvělý výkon, za který si zasloužili velký potlesk, avšak ocenění neobdrželi.

Účinkující mohli zhlédnout vystoupení ostatních souborů, zahráli si spoustu dramatických her v dílnách her a improvizací. Získali nové zkušenosti a drobné odměny za účast. Program byl pestrý.

Odkaz na fotografie ve fotogalerii.

Velikonoce ve 2. B

Již podruhé jsme společně oslavili Velikonoce, tradiční svátek jara. 3. dubna si kluci přinesli tatary, děvčata odměny za koledování. Zažili jsme společně legraci, pochutnali jsme si na mazanci a velikonočním beránku.  

Bylo to fajn a těšilo nás i to, že venku konečně svítilo sluníčko. Jaro už klepe na dveře.  

Odkazy na fotky ve fotogalerii. 

ŠPLH

Ve středu 28.3. proběhla na škole soutěž ve šplhu o pohár ředitele školy. Ten jsme sice ve velké konkurenci celého prvního stupně několika základních škol nezískali, ale ostudu jsme určitě neudělali.  Vzorně nás reprezentovali Tina Řezáčová, Pavlínka Boucníková, Kristián Omasta i Filip Šuver. Tina získala první místo v kategorii děvčat 2. ročníků s časem 5,93 s, následovala ji Pavlínka s časem 6,02 s. 

Moc gratulujeme a držíme pěsti v dalších sportovních úspěších. 

Co nás čeká a nemine... 

Ve středu 28.3.2018 od 8:30 hod. proběhne na naší škole tradiční soutěž ve šplhu o pohár ředitele školy. Soutěžícím z naší třídy Filipu Šuverovi, Kristiánu Omastovi, Pavlínce Boucníkové a Tině Řezáčové budeme držet pěsti! 

Od 29. - 2.4. Velikonoční prázdniny 

3. 4. Pomlázka v naší třídě - chlapci si přinesou tatary, dívky odměny za koledování

4.4. Dravci - v 10:00 hod. vycházka na stadion, kde žáci uvidí dravé ptáky ptáky pohybovat se v přírodě a seznámí se s jejich životem

19.4. Výchovný koncert v ZUŠ Čtyři rodní období - žáci se seznámí s hrou na hudební nástroje a zazpívají si známé písničky

Od 23. - 27. 4. Týden pro přírodu -  Žáci budou ještě informováni o průběhu

Dramatický kroužek uspěl v Přerově

"V malém městečku Lipník žil mládenec Jíra se svou Johankou. Jíra byl hrnčíř, jak se patří, a Johanka zase uměla napéci perníčky. Každou neděli chodili ti dva spolu prodávat svoje zboží na trh..." takto zní úvodní slova pohádky O Jírovi a Johance, kteří svou láskou překonají zlobu a nenávist zlé sestry Dory.

Žáci naší školy se s tímto příběhem, podle scénáře Markéty Dujsíkové, vydali do Přerova na okresní přehlídku divadelních souborů, která se konala v úterý 13. 3. 2018. Děti podaly profesionální výkony, za které by se nemuseli stydět ani skuteční herci. Naši umělci svým vystoupením upoutali porotu natolik, že postupují do krajského kola v Olomouci, které se bude konat 14. 4. 2018.

Tuto pohádku budete moci zhlédnout v Kulturním domě Echo 15. května 2018. Srdečně Vás všechny zveme!

Úspěch naší spolužačky 

V úterý 30. ledna naše spolužačka Inna Kozáčková zvítězila ve školním kole recitační soutěže. Překonala velkou konkurenci a čekala ji ještě větší. Postoupila totiž do okresního kola, které se konalo v pátek 2. března v Přerově. I tam podala skvělý výkon a se svou básničkou Čert a Káča postupuje do krajského kola, které proběhne 13. dubna v Olomouci. 

Moc jí gratulujeme k velkému úspěchu a držíme jí pěsti!

Teplákový den 

Recitační soutěž

V úterý 30.1.2018 bude probíhat školní kolo recitační soutěže. Našim recitátorkám přejeme hodně úspěchů. 

Ve čtvrtek 1.2. bude ve škole "Teplákový den". Budu se na vás těšit ve sportovním oblečení. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu. 

Konzultační hodiny jsou přesunuty z 1.2.2018 na 8.2.2018 nebo po telefonické domluvě. 

Informace k vysvědčení

Vysvědčení si rozdáme ve středu 31.1.2018 4. vyučovací hodinu. Vyučování bude ukončeno v 11:30 hod.

Pololetní prázdniny: 2.2.2018. 

Vánoce ve třídě

V pátek 22. prosince budeme ve třídě slavit Vánoce
Náš vánoční den začneme zpěvem koled v kostele sv. Františka v 8:30 hod. Rodinní příslušníci jsou vítáni. Nezapomeňte děti teple obléci, v kostele je zima. 
Po koncertu půjdeme zpět do školy, kde si společně oslavíme Vánoce a rozdáme dárečky. Uvaříme si čaj. Prosím,ať si děti vezmou hrníčky. Pokud můžete, dejte dětem na ochutnání vánoční cukroví. Nezapomeňte donést dárečky pro ty, které si děti vylosovali do čtvrtku 21.12!  
Vyučování bude ukončeno v 11:30 hod

Vánoční jarmark

V pátek 15. prosince jsme jako každoročně navštívili Vánoční jarmark na náměstí T.G.M. v Lipníku nad Bečvou. Prošli jsme si stánky a nakoupili zde spoustu dobrot. Také jsme se šli podívat na Vánoční výstavu v Domečku. Zde jsme obdivovali překrásné vánoční dekorace. 
Na naši "jarmarkovou" atmosféru se můžete podívat v fotogalerii. 

Divadelní představení

Ve středu 13. prosince jsme přijeli do Městského divadla v Prostějově, kde jsme viděli divadelní představení Krkonošské pohádky. Pohádka se nám velice líbila, děti postavy znaly již z Večerníku. Podívali jsme se i na náměstí v Prostějově, kde nás okouzlila nádherná vánoční výzdoba s Betlémem a stánky s drobnými upomínkovými předměty a punčem.  

Čertovský den 

Advent jsme zahájili jako každoročně "Čertovským dnem". Třída 2. B se proměnila v pekelnou třídu, ve které pobíhali nejen čerti, ale i andělé. Všichni měli moc hezké masky. Děti plnily čertovské úkoly. Na závěr vyučování za námi přišel i Mikuláš. I přes obavy dětí, čert nikoho do pekla neodnesl, a navíc děti dostaly od anděla pamlsky.  

Akce v prosinci

Vánoční akce se třídou

  • 5.12. Čertovský den
  • 13.12. divadlo Prostějov
  • 15.12. Vánoční jarmark na náměstí
  • 22.12. Vánoce ve třídě

V úterý 5.12. máme ve škole tradiční Čertovský den. Děti opět mohou přijít v maskách.

Ve středu 13.12. jedeme do Prostějova na divadelní představení "Krkonošské pohádky".

Odjezd v 9.45 hod.

Návrat ve 13 hod.

Cena 200,- (vstupné a cesta)

S sebou : ČJ + PRV